Op school leren we kinderen gewenst gedrag aan volgens het systeem van PBS (Positive Bahaviour Support). Een systeem voor het versterken van gewenst gedrag. Het doel van PBS is het scheppen van een positieve, sociale schoolomgeving die voorspelbaar en duidelijk is voor leerlingen en teamleden. Elke week wordt er een PBS regel centraal gesteld en wordt hier extra aandacht aan besteed in de vorm van een lesje en groepsgesprekken. Daarnaast wordt
er ingestoken op het belonen van positief gedrag. De leerkrachten spreken duidelijke gedragsverwachtingen uit en positief gedrag wordt extra bekrachtigd door een compliment en het geven van beloningsmuntjes. Daarmee
kunnen onze leerlingen sparen voor een groepsbeloning. Samen maken we een positief leerklimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De achterliggende gedachte die hierbij hoort is: Alles wat je aandacht geeft groeit!

Algemeen nieuws