Deze week hebben we met verschillende leerlingen het plein geveegd en als beloning mochten we tenten bouwen met de kleden van de kleuters. Ook vierden we samen Pasen.  In alle groepen lazen we het Paasverhaal. De ouderraad zorgde
voor Matzes. Daarna hielden onze midden/bovenbouw een “Eggspiriment” en ging de onderbouw eieren zoeken. Rond het middaguur hielden we een eiertikwedstrijd en de middag stond in het teken van gezelschapsspelletjes. We hebben een heerlijke dag gehad samen! Fijne Pasen allemaal!

Algemeen nieuws