Wij zijn het nieuwe schooljaar begonnen met een thema door de school heen. Alle leerlingen zijn bezig met het thema wetenschap en techniek, kettingreacties.

De eerste week stond in het teken van oriënteren op het thema:
* Wat is een kettingreactie?
* Ken jij een kettingreactie?

De tweede week hebben leerlingen geëxperimenteerd met verschillende kettingreacties:
* Hefboom constructie
* Domino effect
* Schuifarm constructie
* Explosie
* Gebruik maken van luchtdruk

De derde week gaan we ons verdiepen in kettingreacties (ten tijde van schrijven gaan we week 3 in).
* Met alles wat de leerlingen hebben geleerd en uitgeprobeerd, gaan ze een grote kettingreactie bouwen door de hele school heen. Alle groepen werken samen en ook de meesters en juffen doen mee! Dit mondt uit in een ouderavond, waar de leerlingen de ouders kunnen laten zien en vertellen wat ze allemaal hebben gebouwd!

Algemeen nieuws