Hoe bereiden wij uw kind voor op de toekomst?

Wat onze maatschappij vraagt zijn “mensen zonder vrees” (Parkhurst) Op de Zevenster werken we met: Doelgerichte, Autonome, Lerende, Toekomstgerichte, Onderzoekende, Nieuwsgierige leerlingen.

Vervolgonderwijs 

Het voortgezet onderwijs doet een steeds groter beroep op de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van kinderen. Zij krijgen steeds vaker projecten en studieopdrachten waarbij je individueel en samen met klasgenoten opdrachten moet uitwerken. In het hoger onderrwijs (HBO/Universiteit) is deze manier van werken, ook wel het zelfverantwoordelijk werken genoemd, al veel langer gebruikelijk. Nu ook het voortgezet onderwijs deze zelfstandigheid steeds meer vraagt, moeten wij onze leerlingen op de basisschool al voorbereiden op deze manier van leren.

Beroep

In de meeste beroepen in onze moderne, westerse kennismaatschappij worden initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit verwacht. Regelmatig moet er worden overlegd met collega’s, met opdrachtgevers en/of met diverse instanties. Zowel zelfstandigheid als het goed kunnen samenwerken zijn daarbij essentieel. Op onze school leren kinderen deze vaardigheden ontwikkelen.

Medeburger

De maatschappij vraagt om mensen die zich actief inzetten voor de samenleving: mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun medemens en daarom bijvoorbeeld vrijwilligerswerk willen doen, mensen die willen deelnemen aan de democratiche processen in de samenleving en mensen die oog hebben voor de noden van hun medemens.

Kortom: wat onze maatschappij vraagt zijn “mensen zonder vrees” (Parkhurst)