CBS de Zevenster heeft een gezonde school beleid.

We doen mee met het schoolfruit en groenten project. De leerlingen krijgen in de periode van november tot mei 3x in de week fruit en groenten aangeboden in de kleine pauze. Tijdens de lunch promoten wij het eten van een boterham. Ook kunnen leerlingen de hele dag door water drinken.

De traktaties houden wij klein. In de nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van ons gezonde beleid. We besteden aandacht aan gezonde voeding vanuit PBS; we geven positieve feedback aan leerlingen die het goed doen.

Wij vragen medewerking van de ouders, dit doen we tijdens het intake gesprek.

Ook op het gebied van bewegen zijn wij een gezonde school.

De leerlingen van de groepen 1/2 krijgen 1x per week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs in de speelzaal. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen 2x in de week les van de vakleerkracht in het gymlokaal. Dit gymlokaal is gelegen vlak naast de school.

Ook na schooltijd bieden wij een aanbod op sport gebied.

Een keer per 2 weken is er een vrije instuif waarin de kinderen zelf mogen kiezen wat ze willen doen a.d.h.v. de materialen die in de zaal of speeltuin zijn opgezet. De inhoud zal dus per keer verschillen, Er wordt rekening gehouden met de wensen en behoeften van de kinderen. De sportinstuif wordt georganiseerd door Sportaal. Het aanbod wordt aan onze ouders gecommuniceerd via onze nieuwsbrieven.