Binnen IKC het Universum streven wij de volgende doelen na:

• Zorgen voor een kwalitatief goed onderwijsklimaat dat ouders en leerlingen in de wijk aanspreekt.
• Een goede en praktische aansluiting van peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang en primair onderwijs
• Creëren van een krachtige uitstraling in het onderwijsveld in onze wijk Twekkelerveld
• Werken met PBS / PEP
• Integraliteit bevorderen.
• Gebruik maken van elkaars sterke kanten
• Opzetten en onderhouden van een breed netwerk met alle mogelijke zorgpartners in de wijk en zo nodig daar buiten.

Terug