Onze school maakt deel uit van IKC het Universum samen met OBS Twekkelerveld, KBS Paulusschool en Smallsteps Universum. Binnen het Kindcentrum wordt voor alle kinderen (en ouders) van 0-13 jaar een continue voorziening van opvang, vorming, ontwikkeling en onderwijs gecreëerd. Ouders hebben met één organisatie te maken. Wij werken volgens het concept waar kinderen niet alleen iets leren maar zich ook kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Kinderopvangorganisatie Partou is onze partner hierin. Meer informatie leest u hier.