Wat doet de Zevenster zoal om u als ouder te betrekken bij uw kind(eren)?

Ouders zijn belangrijke partners in het onderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat ouders die betrokken zijn op de onderwijsinhoud van de school een groot positief effect op de schoolloopbaan van hun kind hebben. Samen met ouders streven wij naar een hoge ouderbetrokkenheid.

Wij vinden het belangrijk om goed contact te hebben met u als ouder. Met ouders van jonge kinderen is dagelijks kort contact tijdens het halen en brengen van de kinderen. In onderstaand overzicht geven we puntsgewijs weer op welke wijze er nog meer met ouders wordt gecommuniceerd.

Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
We organiseren in alle groepen een informatie avond aan het begin van ieder schooljaar zodat u kunt kennismaken met de groepsleerkracht, en kunt horen wat er in de betreffende jaargroep aan de orde komt.

Aan het begin van het schooljaar (tweede t/m vierde week) wordt u als ouder(s) uitgenodigd voor een omgekeerd gesprek; ouders vertellen aan de leerkracht welke interesses hun kind heeft en wat hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de nieuwe groep.

Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd voor een zgn. groeigesprek. Kinderen vertellen aan welke doelen ze de afgelopen periode hebben  gewerkt en welke leerdoelen zij voor de komende periode hebben. Ook bespreken we dan welke hulp de kinderen nodig hebben van ouders en de leerkracht.

Als wij uw kind extra hulp geven op basis van een ondersteuningsplan bespreken we dit met u.

De leerkrachten van groep 1 gaan na 6 tot 8 weken op huisbezoek.

Elke week verschijnt het weekbericht, bestemd voor de ouders. Hierin vindt u alle actuele informatie en een data-overzicht.

We maken gebruik van een interne website https://13JX01.mijnschool.nl  Iedere ouder heeft een persoonlijke inlogcode. Via deze omgeving:
– ontvangt u de nieuwsbrief,
– kunt u berichten van andere ouders uit de groep ontvangen,
– ontvangt u uitnodigingen,
– bieden we u de mogelijkheid om zelf uw afspraak voor het groeigesprek gesprek te plannen.

Iedere leerkracht heeft een klassentelefoon, via WhatsApp:
– ontvangt u berichten uit de groep,
– kunt u een berichtje aan de leerkracht sturen,
– ontvangt u soms een persoonlijk berichtje van de leerkracht,
– ziet u de foto’s uit de groep.