Wat doet de Zevenster zoal om u als ouder te betrekken bij uw kind(eren)?

– De Zevenster heeft een digitale schoolgids. Deze wordt elk jaar geactualiseerd

– Tijdens het schooljaar ontvangt u in de schoolweken wekelijks een nieuwsbrief via het digitale communicatie kanaal MijnSchool

– Bij de start van het schooljaar wordt aan de ouders gevraagd of zij zich willen opgeven voor de vrienden@zevenstervco.nl groep. Een mail groep met ouders die allerlei klussen doen voor school

– Ouder(kind) gesprekken vinden 3x per jaar plaats. U krijgt daarmee de mogelijkheid met de leerkracht te praten de leerontwikkeling van uw kind. Vanaf groep 1 mag uw kind zelf ook bij het gesprek aanwezig zijn. Het eerste gesprek vindt plaats in het eerste kwartaal van het schooljaar en gaat vooral over de thuissituatie in relatie tot de verwachte leerontwikkeling dat schooljaar. Waar nodig stellen wij samen met u een plan op hoe uw kind in dat schooljaar zo goed mogelijk te begeleiden

– Bij de start van het schooljaar organiseren wij omgekeerde gesprekken, waarbij de ouders de leerkracht kunnen vertellen over hun kind

– Naar behoefte is er de mogelijkheid tussentijds een gesprek met de leerkracht van uw kind aan te vragen

– Ouders hebben inspraak via de OC (oudercommissie) en de MR (Medezeggenschapsraad)