Om de kwaliteit van ons Daltononderwijs te borgen worden we als Daltonschool regelmatig gevisiteerd door de landelijke Daltonvereniging die licenties afgeeft als blijkt dat de kernwaarden inhoud hebben gekregen en in de praktijk worden waargemaakt.

Binnen De Zevenster werken we met Kijkwijzers. Twee keer per jaar worden de groepen met deze kijkwijzers bezocht om gemaakte afspraken in te voeren. Deze groepsbezoeken worden zowel door de directeur, de intern begeleider en middels collegiale consultatie gedaan.