“I would be the first to hear welcome criticism”(Parkhurst)

Iedere leerkracht van CBS De Zevenster reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en op zijn/haar professioneel handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over het onderwijs voortdurend plaats. Er zijn diverse trainingen/studiedagen over het Dalton onderwijs die ons scherp houden ten aanzien van de kwaliteit van ons onderwijs.

Op leerling niveau willen we dat de leerling zich eigenaar voelt van zijn/haar eigen leerproces. Dat betekent dat we de leerling stimuleren om te reflecteren op hun eigen handelen (eigen werk nakijken en beoordelen) en daar conclusies uit te trekken voor een volgende taakperiode.

Effectiviteit / Doelmatigheid      Borging