“The school functions as a social community”(Parkhust)

Samenwerken is een belangrijk onderdeel van het Dalton onderwijs. Onze leerlingen functioneren als onderdeel van een sociale groep. Zij worden bewust gemaakt van hun rol in deze groep en dragen naar elkaar toe verantwoordelijkheid af. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen zal het leren vergemakkelijken. Als leerlingen leren met elkaar samenwerken ontwikkelen ze sociale vaardigheden. Bovendien leren ze reflecteren op de manier waarop zij leren, maar ook op hoe anderen leren. Het beoordelen van eigen inbreng en die van medeleerlingen, het aangaan van een dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van meeropbrengst uit de samenwerking is het doel van samenwerken.

Zelfstandigheid      Effectiviteit