“Freedom and responsibility together perform the miracle”( Parkhurst)

Het Daltononderwijs ziet een mens/kind als een persoon die zelf kan en mag kiezen, en voor de gevolgen van zijn keuzes verantwoordelijkheid draagt binnen de grenzen van de samen met de leerkracht afgesproken vrijheid. Alleen door verantwoordelijkheid te geven kan verantwoordelijkheid worden geleerd. Het zelf inplannen en uitvoeren van dag- en weektaken geeft onze leerlingen die vrijheid en verantwoordelijkheid.

Terug     Zelfstandigheid