De Zevenster is een kleinschalige christelijke basisschool met ongeveer 130 leerlingen. Er wordt lesgegeven in combinatiegroepen. Dat wil zeggen de groepen 1, 2, 3,4, 5&6 en 7&8 bij elkaar met een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. Onze leerkrachten zijn volledig geschoold om in de groepen op de verschillende niveaus les te geven.

Wij zijn een Dalton school. Dit betekent dat ons onderwijs gestaafd is op de Dalton kernwaarden Zelfstandigheid, Vrijheid & Verantwoordelijkheid en Samenwerken. Daarnaast staat bij ons talentontwikkeling hoog in het vaandel. Wij kijken wat een kind kan en vandaar uit ontwikkelen wij verder.

Onze keus voor het Daltononderwijs is gebaseerd op onze visie op mens & maatschappij in het algemeen en op kinderen in het bijzonder. Onze maatschappij ondergaat een voortdurende ontwikkeling en het is belangrijk dat we met ons onderwijs blijvend op deze ontwikkeling inspelen.

De huidige maatschappij vraagt mensen die zelfstandig kunnen werken, hun taken goed kunnen plannen en goed kunnen samenwerken. Mensen die initiatief tonen, ondernemend zijn en zich bewust zijn van hun eigen kunnen en hierop hun keuzes in het leven kunnen maken.

Op de Zevenster zetten leerlingen hun eerste stap naar deelname aan deze maatschappij. Behalve individueel leerstofaanbod, leren we kinderen interactieve vaardigheden ontwikkelen. Dit doen we door te werken met een grote diversiteit aan uit te werken thema’s. Kinderen hebben de keuze in groepjes te werken of zelfstandig. Dit kan in het lokaal of buiten het lokaal op speciaal ingerichte leerplekken.

We leren onze leerlingen rekening te houden met elkaar, argumenten met elkaar uit te wisselen, samen te zoeken naar oplossingen en we profiteren hierbij van elkaars talenten.

Daltononderwijs is op de Zevenster een manier van omgaan met elkaar (“A way of life”). Een omgeving waarin je verantwoordelijkheid krijgt en daarop ook aangesproken kunt worden, waarin je actief deelneemt aan veel verschillende activiteiten.

 Kenmerken van onze school in steekwoorden

 Terug