Kinderen verschillen. In ons onderwijs herkennen en erkennen wij die verschillen. Wij stemmen ons onderwijsaanbod af op die verschillen, met als uitgangspunt de basisbehoeften die alle kinderen hebben.
Ook onze leerkrachten verschillen. Allemaal hebben ze hun eigen meerwaarde voor onze leerlingen, zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de leerling. Dat is onze kracht.

Meer over ons onderwijs in de praktijk:

 Werken met een weektaak
 Onze manier van lesgeven
 Omgaan met goed gedrag