Wie werken er in de school?

Het team van onze school kent de volgende taakverdeling:

De directeur van de school. Zij heeft de dagelijkse leiding en stippelt samen met het team het beleid uit en onderhoudt de externe contacten. U kunt bij haar terecht voor vragen of hulp, indien u er met de groepsleerkracht niet meer uit komt.

De intern begeleider. Zij heeft als taak de kinderen te volgen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van leerprestaties en/of sociaal emotionele ontwikkeling. Ook heeft de intern begeleider een ondersteunende en coachende taak ten behoeve van de groepsleerkrachten op onderwijsinhoudelijk gebied en rondom de leerlingenzorg.

De groepsleerkrachten. Zij hebben als belangrijkste taak de directe zorg voor de kinderen en de lessen in de eigen groep. Daarnaast heeft iedere leerkracht ook niet-groepsgebonden taken, zoals de organisatie van feesten en vieringen, de voorbereiding van projecten, deelname aan netwerk, lid zijn van de MR, etc.

De ICT-er. Deze functionaris verzorgt het computerbeheer, coördineert en stimuleert het gebruik van de computer op school.

De vakleerkracht lichamelijke ontwikkeling. Hij verzorgt de gymlessen in de groepen 1 t/m 8.

Bedrijfshulpverleners. Een aantal teamleden van onze school is speciaal opgeleid om het initiatief te nemen bij ongevallen of calamiteiten.

Het onderwijsondersteunend personeel. Op onze school wordt het onderwijzend personeel ondersteund door een conciërge en een secretarieel medewerkster.

De schoolcontact persoon: met vragen en problemen gaat u in eerste instantie naar de groepsleerkracht en vervolgens naar de directeur. Als u een klacht heeft met betrekking tot seksuele intimidatie, geweld of ongewenste intimiteiten dan kunt u zich ook tot de schoolcontactpersoon.

De stagiaires: onze school is een opleidingsschool en biedt aan toekomstige leerkrachten de mogelijkheid het vak in de praktijk te leren.