Wij vinden het belangrijk u als ouder(s) zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van uw kind tijdens haar/zijn basisschoolperiode. Wederzijdse ouderbetrokkenheid van ouders en school zorgt namelijk voor optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van en het leren door uw kind(eren) bij u thuis en bij ons op school.

We maken gebruik van een digitaal ouderportaal, waarbij het voor ouders en leerkrachten heel makkelijk wordt om contact te onderhouden, naast de reguliere contactmomenten zoals de informatieavonden, start- en groeigesprekken.

Op school kunnen we niet werken zonder de hulp van ouders.

Er zijn veel activiteiten die vragen om extra ondersteuning. We verwachten een actieve deelname aan één of enkele activiteiten op school (zoveel u zelf wilt en kunt). Denkt u hierbij aan hand- en spandiensten rondom thema’s als de Kerstviering, luizencontrole, avondvierdaagse, Koningsspelen, begeleiden bij activiteiten buiten school, klussen op school, etc.

 Wij vertrouwen op een fijne samenwerking met u, uw kind(eren) en onze school!