Omgaan met goed gedrag

Binnen onze school gebruiken wij een methodische aanpak om goed gedrag te stimuleren. Deze methode heet PBS en is overgewaaid uit Amerika. Het is bedoeld om goed gedrag dusdanig te stimuleren dat de effecten op het leerproces van de leerling positief beïnvloed worden. Gedrag en leren gaan namelijk hand in hand.

Het uitgangspunt van PBS is nieuw, goed gedrag te belonen. Dit belonen kan op verschillende manieren. Zowel individueel als in groepsverband.

We bereiken met PBS een nog fijner schoolklimaat en een nog betere samenwerking met onze ouders. Met als voornaamste doel onze belofte waar te maken en uw kind(eren) een stevige basis mee te geven voor deelname aan de maatschappij.

Meer over ons onderwijs in de praktijk:

 Werken met een weektaak
 Onze manier van lesgeven
 Terug