Kenmerken van onze school in steekwoorden:

1.    Een goed pedagogisch klimaat, kinderen kunnen zich in een veilige omgeving optimaal ontwikkelen

2.    Combinatiegroepen met doorgaande leerlijnen groep 1 t/m 8; gedifferentieerde weektaken

3.    Wij werken met uitgestelde aandacht

4.    Wij bieden ruimte voor verschillende samenwerkingsvormen

5.    Wij hebben oog voor de talenten van elke individuele leerling

6.    Wij hebben een samenwerkend team van leerkrachten (leren van elkaar, intervisie)

7.    Wij zijn een kleinschalige school en dus zeer overzichtelijk

 Terug