Onze manier van lesgeven: Thematisch werken

Het merendeel van de lessen wordt thematisch gegeven. Binnen een thema integreer je meerdere vakken: je kunt er zowel de basisvakken (taal, rekenen, Engels) als zaak- en expressievakken prima in kwijt. Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, in groepjes en klassikaal. Tegelijkertijd werken ze aan hun 21st century skills: ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar.

Meer over ons onderwijs in de praktijk:

 Werken met een weektaak
 Omgaan met goed gedrag
 Terug