“Experience is the best and indeed the only real teacher”(Parkhurst)

Onze leerlingen worden gestimuleerd en aangezet om hun taken in eerste instantie zelf te plannen en uit te voeren. De leerkracht geeft de leerling het vertrouwen van eigen kunnen van de leerling. Waar nodig en gewenst wordt bijgestuurd op de taak.

Vrijheid & Verantwoordelijkheid      Samenwerken