Vandaag vierden we het Paasfeest. Eerst hebben we samen met alle groepen Paasliedjes gezongen en geluisterd naar een verhaal. Daarna gingen de kleuters zelfgemaakte Paaskaarten bezorgen bij de huizen rondom de school.
We aten fruit en matzes en later op de dag hadden we een gezellige lunch met broodjes.

Algemeen nieuws